Nowy rok szkolny 2020/2021 - zasady | www.wroclaw.pl

 

Koleżanki i Koledzy!

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Po wielu miesiącach od ostatnich zajęć w salach lekcyjnych – wracamy do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

 

Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Wyjątkowy, bo w okresie zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował propozycje konkretnych działań zwiększających bezpieczeństwo w szkołach
i placówkach. Propozycje te przedstawiliśmy premierowi wyrażając nadzieję, że ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo
w szkołach i placówkach oświatowych zostaną potraktowane priorytetowo przez rząd. Oczekujemy m.in.:

 • zwiększenia nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół i placówek
  w okresie zagrożenia epidemicznego,
 • doposażenia szkół i placówek w środki czystości i dezynfekcji niezbędne w czasie obowiązywania reżimu sanitarnego,
 • wyposażenia pracowników oświaty w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi
  w miejscu pracy pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi)
 • bezpłatnych szczepień na grypę dla pracowników oświaty,
 • przeprowadzenia badań przesiewowych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, dostępności
  do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty,
 • zmniejszenia liczebności klas.

Wszyscy cieszymy się z powrotu do stacjonarnych zajęć, bo po doświadczeniach związanych ze zdalnym kształceniem wiemy, jak ważne są relacje i bezpośredni kontakt uczeń – nauczyciel.

Uczniom i ich rodzinom,

Nauczycielom oraz Pracownikom oświaty

życzę zdrowia i zajęć w tradycyjnej – stacjonarnej – formie.

Niech ten nowy rok szkolny 2020/2021 będzie przede wszystkim bezpieczny!

Prezes ZNP

Sławomir Broniarz

Kontakt: jromaniuk@znp.edu.pl